ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 23. toukokuuta 2016

Kulttuurien vaikutus kognitioon

Taloustieteilijät ja psykologit ovat oivaltaneet, että heidän  pitäisi tutkia ihmismieltä riippumatta kulttuurista, jota aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole pidetty merkityksellisenä tekijänä kognitiotutkimuksissa.

Ihmisen aivot on geneettisesti verrattavissa ympäri maailmaa, joten ihmisen toiminnan, eli käyttäytymisen, havainnon, ja tietoisuuden pitäisi olla samalla universaali. Psykologisessa testauksessa koehenkilöksi pitäisi kelvata kuka tahansa kulttuuristaan riippumatta. 

Vuonna 2008 kuusi parasta tutkimusta psykologian lehdissä osoittaa, kuinka yleistä tämä käsitys on: yli 96 prosenttia psykologisista tutkimuksia 2003-2007 tehtiin länsimaissa. Näistä lähes 70 prosenttia oli Yhdysvalloissa tehtyjä. Toisin sanoen: 96 prosenttia koehenkilöistä tuli maista, jotka edustavat vain 12 prosenttia maailman väestöstä.

Kolmannen maailman kulttuureissa tehtävä tukimus yhteiskuntatieteissä kasvaa, kun on huomattu, että myös kulttuurilla on vaikutuksensa ihmisen toimintaan ja todettu, miten syvästi kulttuuri muovaa ihmisen kognitiota. Uusi tukimus tutkii nyt eri tapoja, joilla ihmiset Lännen ja Idän kulttuureissa kokevat maailmaa, ja ymmärtävät itseään suhteessa muihin. Miten esimerkiksi uskonnollinen vakaumus vaikuttaa ihmissuhteisiin ja käyttäytymiseen. Tarkopitus on haastaa perinteisiä oletuksia ihmisen kulttuureista riippumattomasta psykologisesta yhdenmukaisuudesta.
Lähde:
Ethan Waters 25 helmikuu 2013, Pacific Standard Magazine

http://www.psmag.com/books-and-culture/joe-henrich-weird-ultimatum-game-shaking-up-psychology-economics-53135

Lähetä kommentti