ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 13. tammikuuta 2016

Lapsi tarvitsee merkityksellistä tekemistä

Haastavaa käytöstä voi välttää järjestämällä lapsille merkityksellistä tekemistä. Autistiselle lapselle on tärkeää, että hän saa tehdä asioita, joissa hän pystyy pätemään.

Musiikista kiinnostuneitten pitäisi saada musiikkiopetusta, uimisesta pitävien pitäisi saada uida. Jos lapsi pitää uimisesta, ja osoittaa vähemmän haastavaa käytöstä uidessa, hänen pitäisi saada uida.

Useimmat lapset pitävät kouluopetuksesta. Tätä kiinnostusta pitäisi positiivisesti vahvistaa, jotta heille tulisi jo alkuun myönteisiä kokemuksia koulunkäynnistä(Clements & Zarkowska 2000).

Koulunkäynnissä tukitoimet pitäisi aloittaa varhain, heti kun vaikeuksia esiintyy. Vanhempien tulee olla aktiivisesti mukana. Järjestä koulunkäyntiympäristö niin, että oppilaalle on helppo hahmottaa mitä tehdään ja missä.

Ota huomioon herkän oppilaan aistiherkkyydet ja vaikeudet. Selvitä ja kehitä lapsen kanssa yhteisiä mielenkiinnon kohteita ja viestintätaitoja. Selvitä oppilaan näkökulma koulun tarjonnasta.

Käytä oppilaan mielenkiinnon kohteita ja erikoistaitoja opetuksen apuna ja sisällytä toimintoja, joista hän nauttii. Ota mukaan normaalisti kehittyneitä lapsia leikeissä ja ryhmätöissä. Huomioi oppilaiden yksilölliset erot. Käytä funktionaalista otetta lasten käyttäytymisen hallintaan.

Tue oppilasta siirroissa luokasta toiseen ja luokka-asteelta toiselle. Suunnittele lapsen koulunkäynti pitkällä aikavälillä. Järjestä lapselle säännöllistä liikuntatunteja. Anna hänelle myös rentoutumisharjoituksia.


  • Clements, J.& Zarkowska, E. (2000) Behavioural Concerns ans Autistic Sprctrum Disorders Jessica Kingsley, London.
  • Jones G, (2002) Educational Provision for Children with Autism and Asperger Syndrome.
Lähetä kommentti