ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 21. tammikuuta 2016

Kiinnipitotilanteen arviointi

Kiinnipitoa pitäisi tarkastella sosiaalisen hyväksynnän näkökulmasta. Sosiaalinen hyväksyntä ei tarkoita vain kansalaisia, vaan myös hoitajia, vanhempia ja varsinkin lapsia. 

Kiinipito pitäisi olla viimeinen keino, jos mikään muu ei auta takaamaan lapsen ja hoitohenkilökunnan turvallisuutta. Kiinnipitotilanteet pitäisi toteuttaa niin, että ne tapahtuisivat julkisen tarkastelun alla. Tällöin turhia kiinnipitotilanteita todennäköisesti vältettäisiin, ja pakon sanelemana pyrittäisiin pienimpään mahdolliseen voimankäyttöön.

Funktionaalinen haastavan käytöksen hallinta vaatii selkeän kirjallisen suunnitelman onnistuakseen. Siinä pitää määritellä, millainen käytös luokitellaan potentiaalisesti uhkaavaksi tai vaaralliseksi. Se auttaa myös määrittelemään hoitavan tahon vastuun suhteessa lapseen. Konfliktin jälkeen pitäisi pystyä oikeuttamaan toimenpiteet, tilat  ja välineet joita kiinnipidossa käytettiin.  • Argyle (1988) Social Interaction. Methuen, London
  • Baron-Cohen, (1995) Mindblindness: an Essay on Autism and theory of Mind, MIT Press, London
  • Bogdashina Olga (2005) Communication Issues in Autism and Asperger Syndrome.
  • Clarke, D. J. (1995) Physical treatments.Teoksessa S.G. Read (Toim.) Clinical Learning Disability Psychiatry, Saunders, London.
  • Clarke, D. J. (1999) Bioligical aspects of challenging behaviour. Teoksessa J. Porter (toim.) Challenging Behaviour and Learning Difficulties, Module 11. The University of Birmingham, Birmingham:
  • Clements, J.& Zarkowska, E. (2000) Behavioural Concerns ans Autistic Sprctrum Disorders Jessica Kingsley, London.
  • Donnellan & Leary (1995) Movment differences and Diversity in Autism / Mental Retardation. DRI Press, Madison WI
  • Jones G, (2002) Educational Provision for Children with Autism and Asperger Syndrome.
Lähetä kommentti