ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 22. tammikuuta 2016

Kiinnipitosuunnitelma

Kiinnipitosuunnitelmassa kerrotaan lapsen hoitohistoria ja miksi suunnitelmaa tarvitaan sekä minkälaiseen käytökseen pyritään vaikuttamaan. 
 • Mitkä tekijät ovat laukaisseet tilanteen aiemmin. 
 • Mitkä asiat ennakoivat tilanteen laukeamista. 
 • Miten henkilökunnan pitäisi toimia, kun joudutaan
 • kiinnipitotilanteeseen. 
 • Minkälaisia eleitä, toimia ja sanoja tulisi käyttää. 
 • Miten tapaus tulisi kirjata ylös. 
 • Miten tilanteeseen osallistunutta henkilökuntaa tulisi tukea tapauksen jälkeen. 
 • Miten lasta ja hänen vanhempiaan tulisi informoida ja tukea tapauksen jälkeen. 
 • Miten voitaisiin estää vastaava tapahtuma jatkossa.

 • McDonnell,A.A. & Sturmey, P. (1993) Managing violent and agressive behaviour: towards better practice. teoksessa Jones & C.B. Eayrs (toim.) Challenging Behaviour and Intellectual Disability: A Psychological Perpective. Bild, Avon
 • Morgan H. (toim.) (2000) Understanding and Working with the Continuum of Need, Unit 6: Challenging Behaviour, The University of Birmingham, Birmingham.
 • Samson, D. & McDonnel A.A.(1990) Funktional analysis and challenging behaviours. Behavioural Psychotherapy, 18, 259-271.
 • Williams, D. 1(996). Autism: An Inside-Out Approach. Jessica Kingsley, London.
 • Zarkowska, E. & Clements J. (1994) Problem Behaviour in People with severe Learning Disabilities, Coom Helm London.

Ei kommentteja: