ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 20. tammikuuta 2016

Kiinnipidossa voimankäyttö voi olla ylimitoitettua

Kun mietitään kiinnipitelyä, ajatellaan usein ensimmäisenä sen tehoa. Tässä voidaan tulla huomattaviin ongelmiin. 

Kiinnipidossa turvallisuus on tärkeä tekijä. Lapsen päällä istuminen voi olla tehokasta, mutta eettisesti kyseenalaista. Lopputulos oikeuttaa keinot argumentti on tutumpi armeijassa, kuin hoitoalalla.

 Kiinnipito vaatii suurta taitoa. Jos käytetään liikaa voimaa lapsen kiinnipitoon lapsen kudokset voivat vahingoittua. Autistisen lapsen voi olla vaikeaa ilmaista kipuaan etenkin stressitilanteissa. Hän saattaa joko kirkua koko ajan tai olla hiljaa.

On vaikea päätellä, johtuuko kirkuminen kiinnipidosta vai sen aiheuttamasta fyysisestä kivusta. Tuntohäiriöinen lapsi ei ehkä tunne kipua tai sitten tuntee pitelyn voimakkaampana kipuna kuin tavallinen lapsi.

Lapsi ei aina pysty kertomaan kivustaan. Tai henkilökunta ei usko huutavaa lasta, sillä puremista, kiljuntaa, raapimista, sylkemistä ja pieremistä pidetään vain osana haastavaa käytöstä. Tässä tilanteessa henkilökunnankin on vaikea hallita omia tunteitaan. Voiman käyttö voi olla ylimitoitettua.


  • Donnellan & Leary (1995) Movment differences and Diversity in Autism / Mental Retardation. DRI Press, Madison WI
  • Jones G, (2002) Educational Provision for Children with Autism and Asperger Syndrome.
  • McDonnell,A.A. & Sturmey, P. (1993) Managing violent and agressive behaviour: towards better practice. teoksessa Jones & C.B. Eayrs (toim.) Challenging Behaviour and Intellectual Disability: A Psychological Perpective. Bild, Avon.
Lähetä kommentti