ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 17. joulukuuta 2015

Kun katsekontakti häiritsee

Suoran katseen virittämän autonomisen aktivoitumisen (suhteessa käännettyihin ja suljettuihin silmiin) on osoitettu olevan yhteydessä myös sosiaalisten taitojen ongelmiin autistisesti käyttäytyvillä hyvätasoisilla lapsilla. 

Varhaiskehityksen aikainen negatiivinen tunnereagointi katsekontaktiin johtaa katsekontaktin välttämiseen ja sitä kautta edelleen laajaalaisiin sosiaalisen käyttäytymisen poikkeavuuksiin.

On kuitenkin huomattava, että syyseuraussuhde voi olla päinvastainenkin: sosiaalisten taitojen heikkoudet voivat saada aikaan esimerkiksi ahdistuneisuutta sosiaalisissa tilanteissa ja tämä puolestaan johtaa negatiivisiin tunnereaktioihin ja kohonneeseen autonomiseen virittyneisyyteen katsekontaktin aikana.

On myös esitetty, että autistinen lapsi ei sinänsä vältä katsekontaktia vaan että katsekontakti ei motivoi eikä palkitse autistisesti kehittyvää lasta samalla tapaa, kuin se palkitsee tyypillisesti kehittyvää lasta.

Motivaation puutteen vuoksi autistisen lapsen huomio ei kiinnity katseeseen eikä ylipäätään kasvoihin. Tätä näkemystä tukevat tutkimustulokset, joiden mukaan kasvot eivät kiinnitä autististen pikkulasten tarkkaavuutta puoleensa yhtä pitkäksi aikaa kuin tavanomaisesti kehittyneiden tai kehitysviiveisten lasten. Lisäksi tavanomaisesti kehittyvien lasten on osoitettu huomaavan nopeammin suoraan kuin sivulle katsovat kasvot, kun taas autistisilla lapsilla tällaista eroa ei ole löydetty.

Kylliäinen A, Braeutigam S, Hietanen JK, Swithenby SJ, Bailey AJ. Face- and gaze-sensitive neural responses in children with autism: A magnetoencephalographic study. Eur J Neurosci 2006;24:2679–90.
Pitskel NB, Bolling DZ, Hudac CM ym. Brain mechanisms for processing direct and averted gaze in individuals with autism.
Greene DJ, Colich N, Iacoboni M, Zai- del E, Bookheimer SY, Dapretto M. Atypical neural networks for social orienting in autism spectrum disor- ders. Neuroimage 2011;56;354–62. Hutt C, Ounsted C. The biological significance of gaze aversion with particular reference to the syndrome of infantile autism. Behav Sci 1966;11:346–56.
Kylliäinen A, Hietanen JK. Skin conductance responses to another person’s gaze in children with autism. J Autism Dev Disord 2006;36:517–25.
Joseph RM, Ehrman K, Mcnally R, Keehn B. Affective response to eye contact and face recognition ability in children with ASD. J Int Neuropsychol Soc 2008;14:947–55.
Kaartinen M, Puura K, Mäkelä T ym. Autonomic arousal to direct gaze correlates with social impairments among children with ASD. J Autism Dev Disord 2012; doi:10.1007/ s10803-011-1435-2.
Chawarska K, Volkmar F, Klin A. Limited attentional bias for faces in toddlers with autism spectrum disorders. Arch Gen Psychiatry 2010;67:178–85.
Senju A, Hasegawa T. Direct gaze captures visuospatial attention. Vis Cogn 2005;12:127–44.

Lähde: Kasvot, katse ja autismi, Katsausartikkeli, Suomen Lääkärilehti 8/2013
Lähetä kommentti