ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 16. joulukuuta 2015

Katsekontaktin vähäisyys autismissa

Mikä selittää katsekontaktin vähäisyyttä autismissa? On pitkään esitetty, että autistiset henkilöt välttävät katsekontaktia, koska se saa aikaan heissä negatiivisen tunnereaktion.

Tunnereaktioihin liittyy autonomisen hermoston kohonnut virittyneisyys. Tutkimuksissa on itse asiassa saatu kokeellista näyttöä sille, että suora katse herättää autonomisen hermoston korostuneen aktivoitumisen autistisesti käyttäytyvillä kouluikäisillä, hyvätasoisilla lapsilla, ja tämän on osoitettu olevan käänteisessä yhteydessä heidän kykyynsä tunnistaa kasvojen henkilöllisyyttä.

Suoraan ja sivulle käännetyn katseen esittäminen näyttää aktivoivan autististen lasten aivot eri tavalla kuin tavanomaisesti kehittyneiden: suoraan ja käännettyyn katseeseen mitatut, aivojen eri alueilla ja eri ajankohtina syntyvät aivovastesarjat ovat erilaisia autismi- ja vertailuryhmän lapsilla. On mahdollista, että testeissä suoriutuminen perustuu autistisesti käyttäytyvillä henkilöillä vaihtoehtoisiin, ei-sosiaalisiin kognitiivisiin strategioihin ja hermostollisin mekanismeihin.

Aivan viimeaikaisissa tutkimuksissa on näytetty, että tarkkaavaisuuden suuntautumistehtävän aikana autististen lasten ja nuorten aivoissa eivät aktivoidu samat katsesuunnalle sensitiiviset hermostolliset mekanismit kuin vertailuryhmän lapsilla ja nuorilla.


Kylliäinen A, Braeutigam S, Hietanen JK, Swithenby SJ, Bailey AJ. Face- and gaze-sensitive neural responses in children with autism: A magnetoencephalographic study. Eur J Neurosci 2006;24:2679–90.
Pitskel NB, Bolling DZ, Hudac CM ym. Brain mechanisms for processing direct and averted gaze in individuals with autism.
Greene DJ, Colich N, Iacoboni M, Zai- del E, Bookheimer SY, Dapretto M. Atypical neural networks for social orienting in autism spectrum disor- ders. Neuroimage 2011;56;354–62. Hutt C, Ounsted C. The biological significance of gaze aversion with particular reference to the syndrome of infantile autism. Behav Sci 1966;11:346–56.
Kylliäinen A, Hietanen JK. Skin conductance responses to another person’s gaze in children with autism. J Autism Dev Disord 2006;36:517–25.
Joseph RM, Ehrman K, Mcnally R, Keehn B. Affective response to eye contact and face recognition ability in children with ASD. J Int Neuropsychol Soc 2008;14:947–55.
Kaartinen M, Puura K, Mäkelä T ym. Autonomic arousal to direct gaze correlates with social impairments among children with ASD. J Autism Dev Disord 2012; doi:10.1007/ s10803-011-1435-2.
Chawarska K, Volkmar F, Klin A. Limited attentional bias for faces in toddlers with autism spectrum disorders. Arch Gen Psychiatry 2010;67:178–85.
Senju A, Hasegawa T. Direct gaze captures visuospatial attention. Vis Cogn 2005;12:127–44.

Lähde: Kasvot, katse ja autismi, katsausartikkeli, Suomen Lääkärilehti 8/2013
Lähetä kommentti