ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 27. marraskuuta 2015

Voimaantuminen, integraatio ja inkluusio

Syrjäytymisen estäminen ja integraatio- ja inkluusiopyrkimykset ovat tuoneet uutta ajattelua yhteiskunnan palveluihin. 

YK:n yleiskokouksen päätös vuodelta 1993 toteaa, että kouluviranomaiset ovat velvollisia järjestämään vammaisten henkilöiden opetuksen tavallisilla luokilla[3]. Myös Euroopan unioni on tukenut tätä kehitystä. 

Suomessa tasa-arvon toteutuminen yhteiskunnan palveluissa on vaatinut epäkohtien viemistä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen[4]. Viime vuosina vanhemmat ovat tulleet mukaan lastensa asioita koskevaan päätöksentekoon yhä enemmän. 

Voimaantuminen näkyy muun muassa pyrkimyksenä vaikuttaa autismin asianmukaiseen diagnosointiin, kuntoutukseen ja koulutukseen. Näitä kysymyksiä ajaa muun muassa vuonna 1997 perustettu Autismi- ja Aspergerliitto ry. Autismi-lehden nro 5 2007 teemana on voimaannuttaminen[5].http://library.kiwix.org/wikipedia_fi_all/A/Autistien%20oikeuksien%20liike.html
Lähetä kommentti