ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 28. marraskuuta 2015

Autismin ominaisuudet voimavarana

Asiantuntija Simon Baron-Cohenin mukaan Aspergerin oireyhtymässä ja hyvätasoisessa autismissa ei ole välttämättä kyse vammoista vaan erilaisuudesta. Hän toteaa, että autismin ominaisuudet voivat olla myös voimavara toisin kun yleisesti luullaan. Kun nähdään lapsen vahvuudet, ne auttavat lasta kehittymään [1].

 • Lapsi viihtyy paremmin esineiden kuin ihmisten parissa
 • Lapsi viestii vähemmän kuin muut
 • Lapsi mieluummin seuraa omia mielihalujaan ja uskomuksiaan
 • Lapsi ei ole kiinnostunut yhteisistä tekemisistä muiden lasten kanssa
 • Lapsella on vahvat mielenkiinnon kohteet
 • Lapsi on tarkka yksityiskohtien havaitsemisessa
 • Lapsi huomaa asioita, joita muut eivät huomaa
 • Lapsen käsitys olennaisesta poikkeaa muista
 • Lasta voivat kiinnostaa kuviot, muodot, numerot, kirjaimet ja listat
 • Lasta kiinnostavat pienet, kompleksit tai abstraktit systeemit
 • Lapsi lajittelee ja ryhmittelee mielellään kiinnostuksensa kohteet
 • Lapsi pyrkii tilanteiden hallintaan ja välttää epävarmuutta
Mikään mainituista ominaisuuksista ei välttämättä ole vamma tai heikkous. Niitä voidaan hyödyntää niin lapsen kasvatuksessa opiskelussa kuin työelämässäkin. Autismin kirjon ihmiset kutsuvat neurotyypillisen ihmisen tarkastelemaan neurologista poikkeavuutta uusin silmin. Sen sijaan että nähdään poikkeavuus ongelmana, se voi olla myös vahvuus. Erilaiseen synnynnäiseen temperamenttiin liittyvät ominaisuudet, voivat olla heikkouksia tai vahvuuksia sen mukaan, miten niiden kanssa eletään.

http://library.kiwix.org/wikipedia_fi_all/A/Autistien%20oikeuksien%20liike.html
Lähetä kommentti