ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 22. marraskuuta 2015

Aspergerin syndrooma

Asperger tunnisti monissa poikapotilaissaan käyttäytymis- ja lahjakkuusmallin, jonka hän nimesi "autistiseksi psykopatiaksi". Psykopatialla tarkoitettiin tuohon aikaan sellaisia perinnöllisiä luonteen- ja käyttäytymisen piirteitä, joista oli haittaa henkilölle itselleen ja jotka johtivat sosialisiin konflikteihin. 

Asperger kutsui autistisia psykopaatteja myös "erikoisiksi lapsiksi" (abartige Kinder). Heitä yhdistivät tyypillisesti muun muassa vähäinen kyky luoda ystävyyssuhteita, yksipuolinen keskustelu, tiivis keskittyminen johonkin tiettyyn harrastukseen, empatian puute ja motorinen kömpelyys. Asperger kutsui Asperger-lapsia myös "pikkuprofessoreiksi", koska nämä saattoivat puhua lempiaiheestaan hyvin perusteellisesti. 

Hans Aspergerin vuonna 1944 julkaisema tutkimus perustui yli 200 asperger-pojan aineistoon, joista hän kuvaili tarkemmin neljää tapausta. Hans Aspergerin aineisto oli monipuolisempi kuin Leo Kannerin, joka julkaisi Yhdysvalloissa vuonna 1943 oman tutkimuksensa autismista. Kannerin aineisto koostui lähes poikkeuksetta heikkolahjaisista autisteista. Hans Asperger taas tiesi, että vain osa autistisista on heikkolahjaisia.http://tyrmistynyt.info/q/229n0jd3oncxsjfq.html


Lähetä kommentti