ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 26. elokuuta 2015

Oma koti ensisijainen paikka kaikille lapsille

Joskus on vaikeaa kehittää hyvää suhdetta lapseen, jonka käytös on  aggressiivista ja ennustamatonta. On vaikea odottaa, että henkilökunta voisi toimia hyvin sellaisten lasten kanssa, joista he eivät pidä, tai osoittautuu vaikeaksi hyväksyä heidän käytöstään.

Olisi tärkeää kaikesta huolimatta voittaa lapsen luottamus, jotta löydettäisiin yhteinen kieli. Koulunkäynnissä auttaa rikas ja monipuolinen ohjelma, josta lapsi löytää itseään kiinnostavaa toinmintaa kannustavassa ja turvallisessa ympäristössä.

Kasvatuksellisten toimenpiteiden pitäisi olla johdonmukaista, jos halutaan saada tuloksia. Kasvatusohjelman pitäisi luontevasti sopia vaihteleviin tilanteisiin. Laitosolosuhteissa kasvatuksellisten toimenpiteiden soveltaminen päivän tilanteisiin ei ole helppoa.

Monet kodin toiminnat laitosympäristössä tuntuvat keinotekoisilta. Henkilökunnan haasteena on ottaa lapset yksilöinä. Oma koti pitäisikin olla ensisijainen paikka autistisen lapsen kasvattamiseen.


Williams, D. 1(996). Autism: An Inside-Out Approach. Jessica Kingsley, London.
Lähetä kommentti