ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 5. elokuuta 2015

Joka vitsaa säästää se lastaan vihaa

Laitoshoidossa autistiset lapset voivat joutua pakkotilanteisiin, jotka aiheuttavat ahdistusta. Auttaako pakko lasta? Auktoratiivinen kasvatus esitetään monesti ainoana vaihtoehtona.  Auktoritaarisesta hoitokäsitteestä antaa hyvän kuvan Tommy Hellsten kirjassaan “Vanhemmuus vastuullista vallankäyttöä”. 

Auktoritaariseen hoitoon kuuluu selkeät rajat, joista ei jousteta. Seuraavassa tarkastelen Tommy Hellstenin kirjan valossa auktoratiivista hoitoa ja kysyn sopiiko auktoratiivinen kasvatus autistisille lapsille ja löytyykö vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja todellakin on.  Yksi näistä on länsimaissa yleinen seuraamukseton hoito.

Tommy Hellsten (2001) kysyy voiko lasta kurittaa. Hän perustelee kantansa vanhalla viisaudella Joka vitsaa säästää se lastaan vihaa. ”Onko tilanteita, joissa on tarpeen ja luvallista puuttua lapsen fyysiseen koskemattomuuteen ja käyttää fyysistä voimaa? Ymmärtääkseni vanhemman olemuksessa, jos hän on itsessään selkeä ja aikuinen on niin paljon voimaa ja auktoriteettia, että lujan otteen ottaminen lapsesta, silmiin katsominen ja lujan puheen käyttäminen tavallisesti riittää”.

Helsten kuvaa selkeästi auktoritaarista kasvatusfilosofiaa, johon perustuu monen suomalaisen laitoksen toiminta. Lapsen silmin Hellstenin menetelmä tuottaa pelkoa. Se voi toimia rajatussa tilanteessa, mutta ei opeta lapselle oikeaa tapaa toimia ristiriitatilanteissa. Itseasiassa se antaa väärän mallin hoitaa ongelmia.

Kirjallisuutta
Argyle (1988) Social Interaction. Methuen, London
Baron-Cohen, (1995) Mindblindness: an Essay on Autism and theory of Mind, MIT Press, london
Clarke, D. J. (1995) Physical treatments.Teoksessa S.G. Read (Toim.) Clinical Learning Disability Psychiatry, Saunders, London
Clarke, D. J. (1999) Bioligical aspects of challenging behaviour. Teoksessa J. Porter (toim.) Challenging Behaviour and Learning Difficulties, Module 11. The University of Birmingham, Birmingham:
Clements, J.& Zarkowska, E. (2000) Behavioural Concerns ans Autistic Sprctrum Disorders Jessica Kingsley, London
Helsten Tommy (2001) Vanhemmuus vastuullista vallankäyttöä. Gummerus Jyväskylä
Jones G, (2002) Educational Provision for Children with Autism and Asperger Syndrome
McDonnell,A.A. & Sturmey, P. (1993) Managing violent and agressive behaviour: towards better practice. teoksessa Jones & C.B. Eayrs (toim.) Challenging Behaviour and Intellectual Disability: A  Psychological Perpective. Bild, Avon
Morgan H. (toim.) (2000) Understanding and Working with the Continuum of Need, Unit 6: Challenging Behaviour, The University of Birmingham, Birmingham.
Samson, D. & McDonnel  A.A.(1990) Funktional analysis and challenging behaviours. Behavioural Psychotherapy, 18, 259-271.
Zarkowska, E. & Clements J. (1994) Problem Behaviour in People with severe Learning Disabilities, Coom Helm London
Ei kommentteja: