ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 19. elokuuta 2015

Funktionaaliset käyttäytymismallit sosiaalisten taitojen oppimisessa

Autismikirjon lapset eivät opi sosiaalisesti hyväksyttyjä käyttäytymismalleja ilman ohjausta. Tarvitaan funktionaalista käyttäytymisanalyysia sosiaalisten taitojen oppimisessa.

Useimmat lapset oppivat  itsestään, millainen käytös sopii eri tilanteissa. Autistiset lapset eivät kuitenkaan opi sosiaalisia sääntöjä automaattisesti. Lapsi saattaa vaikka pyllistellä toisille, eikä ymmärrä että se saattaa nostaa muiden lasten ja pilkkaa, joka johtaa leikin muuttumisen tappeluksi. 

Harjoittelemalla eri tilanteissa sopivia käyttäytymismalleja auttaa sosiaalisesti hyväksyttävien käyttäytymismallien omaksumiseksi.  Kun uusi käyttäytymismalli opitaan, sen pitäisi tuottaa mielihyvää. Positiivinen vahvistaminen auttaa tässä.

Selvittämällä haastavan käytöksen tarkoitusta voimme kehittää käyttäytymisen hallintaa ja käyttäytymisen muuttamisstrategioita. Funktionaalinen käyttäytymisanalyysi pyrkii ymmärtämään lapsen käytöstä, selvittämällä syitä ja seurauksia. Tarkoituksena on ennustaa, ennakoida ja välttää toimintaa, joka aiheuttaa haastavia tilanteita. 

Usein on hyödyllistä miettiä, missä milloin haastavaa käytöstä ei ole. Lapsen käytöstä pitää tutkia aidossa ekologisessa toimintaympäristössä. Haastavia tilanteita liittyy usein päivän eri vaiheisiin kuten heräämiseen, aamupesuun, aamiaiseen, päiväkotiin tai kouluun lähtöön.  

Ongelmat voivat liittyä mm. ruokailutilanteisiin, ruokailutottumuksiin, kuntoiluun, liikuntaan, äänitasoon, tilaan, vieraaseen ympäristöön, paikan vaihtoon ja suunnistamiseen sekä yllättäviin muutoksiin. Olennaista jaksamisen kannalta on selkeä ja hyvissä ajoin sovittu päivittäinen aikataulu ja unen saanti. 

Monet edellä mainituista tekijöistä jäävät helposti huomaamatta, vaikka ne saattavat vaikuttaa lapsen vointiin merkittävästi pitemmällä aikavälillä. Tarvitaan siis huolellista ja herkkää tiedonkeruuta, kun tehdään funktionaalista analyysia lapsen käyttäytymisestä. Mitään tietoa ei pidä hylätä, koska se saattaa olla merkityksellinen tekijä lapsen tilannetta analysoitaessa ja sopivien käytösmallien kehittämiseksi.Samson, D. & McDonnel  A.A.(1990) Funktional analysis and challenging behaviours. Behavioural Psychotherapy, 18, 259-271.
Williams, D. 1(996). Autism: An Inside-Out Approach. Jessica Kingsley, London.
Lähetä kommentti