ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 28. elokuuta 2015

Funktionaalinen ohjaus erityislasten kasvatuksessa

Koska lasten käyttäytyminen harvoin muuttuu toivotulla tavalla pysyvästi, pitää  kehitystä pystyä seuraamaan, jotta siihen voidaan tarvittaessa puuttua. Tässä auttaa funktionaalinen ohjaus erityislasten kasvatuksessa.

Kun uusi käyttäytymisen muuttamisstrategia on omaksuttu, käytös saattaa ensin huonontua, ennenkuin se kohentuu. Pitäisikin laatia kirjalliset ohjeet siitä, mitä tehdään jos lapsi muuttuu käytökseltään haastavaksi eli laatia funktionaalisen ohjauksen strategia.

Tulisi selvittää strategiat tilanteiden rauhoittamiseksi. Miten toimitaan, jos joudutaan fyysisesti rajoittamaan lasta ja suunnitella haastavan käytöksen seuraamukseton hoito.

Mitä teet kun lapsi tulee vihaiseksi?  Yksi yleinen strategia on muuttaa ärsykkeen aiheuttajaa, niin että hän unohtaa vihan aiheen. Tällä voi olla tilapäinen ja hetkellinen vaikutus, jolla lapsen huomio käännetäänm muualle.

Pysyvään vaikutukseen vaaditaan pitkäaikaisempaa strategiaa. Lapselle pitäisi luoda ympäristö, jossa suurimmat konfliktit voidaan välttää. Tämä tarkoittaa, että lapsen normaalit tarpeet tulee tyydytetyiksi. Kun nähdään, että lapsen viha nousee, ei kiihdytetä häntä enempää. On parempi pysyä tutuissa menettelytavoissa, kuin muuttaa niitä ilman hyvää syytä.McDonnell,A.A. & Sturmey, P. (1993) Managing violent and agressive behaviour: towards better practice. teoksessa Jones & C.B. Eayrs (toim.) Challenging Behaviour and Intellectual Disability: A  Psychological Perpective. Bild, Avon
Morgan H. (toim.) (2000) Understanding and Working with the Continuum of Need, Unit 6: Challenging Behaviour, The University of Birmingham, Birmingham.
Samson, D. & McDonnel  A.A.(1990) Funktional analysis and challenging behaviours. Behavioural Psychotherapy, 18, 259-271.
Lähetä kommentti