ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 17. elokuuta 2015

Omien ja lapsen tunteiden tunnistaminen

Autismikirjon ohjaajien koulutuksessa ei riitä pelkkä haastavan käytöksen hallinta, vaan tarvitaan myös työntekijöiden omien kasvatuskäsitteiden funktionaalista analyysia ja tunnistamista. 

Lapsen kanssa työtä tekevät tarvitsevat myös työnohjausta tehtävässään, jossa omien tunteiden hallinta on tärkeää. Tällöin on tärkeää analysoida haastavat tilanteet.

On tärkeää, että lapsen vihan tunne ei patoudu ja vaikeuta jatkossa suhdetta häneen. Haastavassa tilanteessa syntynyt lapsen viha pitäisi pystyä käsittelemään yhdessä lapsen kanssa. Aikuisen antama malli on tärkeää suhteessa lapseen. Tällöin ei pidä myöskään unohtaa anteeksipyyntöjä tilanteen lauettua.

Lapsen vanhemmat, hoitajat, ohjaajat ja opettajat vaikuttavat olennaisesti siihen, millainen on lapsen suhde ympäröivään maailmaan, kuinka lapsi luottaa lähimmäisiinsä ja toveriinsa. 

Pitää kysyä, miltä haastava tilanne tuntui. Tämä auttaa ilmaisemaan tuneita, joita tilanne herätti. Ihmisillä on vaikeuksia ilmaista omaa vihan tunnetta,  joka saattaa vaikuttaa myöhemmin oman käytöksensä arviointiin. 

Haastavan tilanteen analyysi ja kirjattavat asiat

  1. Päiväys ja aika
  2. Haastavan tilanteen kuvaus    
  3. Haastavan tilanteen laukaisijat    
  4. Eri osapuolten toiminta haastavassa tilanteessa    
  5. Tapahtumien kulku ja tulokset   
  6. Mikä aiheutti tilnteen?    
  7. Miltä tilanne eri osapuolista tuntui?   


      
Clarke, D. J. (1999) Bioligical aspects of challenging behaviour. Teoksessa J. Porter (toim.) Challenging Behaviour and Learning Difficulties, Module 11. The University of Birmingham, Birmingham:
Clements, J.& Zarkowska, E. (2000) Behavioural Concerns ans Autistic Sprctrum Disorders Jessica Kingsley, London      

Ei kommentteja: