ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 28. toukokuuta 2015

Mikä autismikirjon häiriö?

Autismikirjon häiriöt ovat laaja-alaisia ja pysyviä keskushermoston kehityshäiriöitä, jotka ilmenevät erilaisina toiminnan esteinä. Niihin luetaan yleensä autismi, Aspergerin oireyhtymä ja tarkemmin määrittämätön laaja-alainen kehityshäiriö.

Tunnusomaisia piirteitä autismikirjon häiriöille ovat varhaislapsuudesta asti ilmenevät normaalista poikkeava sosiaalinen vuorovaikutus tai kommunikaatio sekä rajoittunut kaavamainen käytös.
Autismikirjon häiriöitä diagnosoidaan nykyään yhä enemmän. Yhdysvalloissa tehtyjen arvioiden mukaan vuonna 2008 niiden esiintyvyys 8-vuotiailla lapsilla oli 113/10 000, mikä oli 78 prosenttia enemmän kuin vuonna 2002 (66/10 000).
Suomessa vastaava esiintyvyys vuonna 2000 oli 84/10 000. Toiminnallisesti korkeatasoisten häiriöiden osuus oli molemmissa maissa lähes yhtä suuri (Yhdysvalloissa 62 % ja Suomessa 65 %).

Potilaan lääkärilehti 30.09.2014
Lähetä kommentti