ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 27. toukokuuta 2015

Miten tukea autismikirjon nuorten opintoja ja työllistymistä?

Diagnosoitujen autismikirjon häiriöiden osuus väestössä näyttää kasvavan. Henkilöt, joilla on näitä häiriöitä, tarvitsevat usein tukea itsenäisen selviytymisen oppimiseen, ja he voivat olla vaarassa syrjäytyä. 

Nykyiset syrjäytymisvaarassa olevien nuorten opiskelun ja työllistymisen tukitoimenpiteet eivät välttämättä sovellu kaikille nuorille ja nuorille aikuisille, joilla on autismikirjon häiriö.

Autismikirjon häiriöiden kuntoutukseen on kehitetty useita menetelmiä, jotka näyttäytyvät vaikuttavina. Tarkempi katsaus kuitenkin osoitti, että minkään yksittäisen interventiomenetelmän vaikuttavuudesta ei voi tehdä luotettavia päätelmiä, sillä tutkimustieto on vielä vähäistä ja heikkolaatuista. Työllistymisen puolella interventiot ovat jo hyvin käytännönläheisiä, mutta opintojen edistämisestä ei juuri ole tutkimustietoa.
Potilaan lääkärilehti 30.09.2014
Lähetä kommentti