ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 29. toukokuuta 2015

Autismikirjon vaikutus opiskeluun ja työelämään

 Koulussa nuori, jolla on autismikirjon häiriö, saattaa ymmärtää oppimistehtäviä väärin. Hänellä voi myös olla vaikeuksia muutoksiin sopeutumisessa ja tarkkaavaisuuden siirtämisessä tehtävästä toiseen. Hän kokee itsensä usein kiusatuksi, koska hänen puheensa saattaa olla outoa sekä motoriikkansa kömpelöä, ja hän voi olla sosiaalisesti eristäytynyt.

Tutkimusten mukaan erityisesti sosiaalisten taitojen puute näyttäisi olevan yhteydessä alisuoriutumiseen koulussa, millä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia myöhempiin elämänvaiheisiin. Varhainen diagnosointi sekä hoito- ja kuntoutustoimenpiteiden aloittaminen on siksi suositeltavaa.
Autismikirjoon liittyvä omaleimainen käyttäytymiskuva saattaa aikuistuessa muuttua.

Kommunikaation laatu voi parantua ja rajoittunutta käyttäytymistä voi esiintyä vähemmän. Vuorovaikutus muiden samanikäisten kanssa saattaa parantaa sosiaalisia taitoja. Työllistymisen myötä kognitiivinen toimintakyky ja mieliala voivat kohentua. 

Vaikka muutokset ovat myönteisiä, suorituskyky ei kuitenkaan aina kohene tyypillisesti kehittyvän tasolle asti. Useimmat autismikirjon häiriö -diagnoosin saaneet eivät löydä koulutus- tai työpaikkaa, tai työllistyvät alipalkattuina koulutustasoonsa nähden, ja monet ovat riippuvaisia perheistään ja tarvitsevat tukea aikuisinakin.
Lapsena saadun tuen katkeaminen aikuisuuden kynnyksellä sekä kykenemättömyys löytää työ- tai jatko-opiskelupaikka voivat jopa vähentää nuorempana saadun intervention myönteisiä vaikutuksia.Potilaan lääkärilehti 30.09.2014
Lähetä kommentti