ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

perjantai 3. huhtikuuta 2015

Valproaatti lisää autismiriskiä raskauden aikana

Epilepsialääke valproaatti voi altistaa lapsen autismille ja autismin kirjon oireyhtymille, jos äiti käyttää lääkettä raskauden aikana. 

Valproaattiin liitetty autismiriski havaittiin epilepsiaa sairastavilla naisilla sekä naisilla, joille valproaattia oli määrätty muihin sairauksiin kuten kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniajaksoihin tai migreeniin. Näin ollen on todennäköistä, että yhteys johtui juuri valproaatista eikä äitien epilepsiasta.

Aiemmissa tutkimuksissa valproaatti on lisännyt myös sikiön epämuodostumia, mikä varmistui myös tässä tutkimuksessa. Yhdessä autismiriskin kanssa nämä tulokset antavat aiheen välttää valproaattia raskauden aikana aina kun se on mahdollista.

Hoitamaton epilepsia voi sekin olla riski lapselle, joten lääkityksen mahdolliset haitat on aina punnittava potilaskohtaisesti ja suhteuttaa ne hoidosta saataviin hyötyihin.
Duodecim / JAMA
Lähetä kommentti