ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 4. huhtikuuta 2015

Toistuvaa autismin seulontaa suositellaan riskilapsille

Autismidiagnoosin saaneiden lasten nuorempia sisaruksia, joiden autismin riski on kohonnut, pitäisi seuloa sekä yksi- että kaksivuotiaina. Tähän johtopäätökseen on tultu uuden tutkimuksen perusteella.

Kennedy Krieger Institute Center for Autism and Related Disorders -tutkimuslaitoksen tutkijat arvioivat ja testasivat säännöllisesti 125 lasta 14–36 kuukauden ikäisinä määrittääkseen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaation malleja.

Tutkijat havaitsivat, että joillakin lapsilla, joilla todettiin myöhemmin autismi, ilmeni ensimmäiseen syntymäpäivään mennessä selviä poikkeamia, kun toisilla näitä poikkeamia ilmeni vasta noin kaksivuotiaana. Tutkimus vahvistaa siten aikaisempien takautuvien tutkimusten löydöksiä, jotka ovat perustuneet lasten vanhempien muistoihin ja kotivideoiden analyyseihin.

Kirjoittajien mielestä autismi käsittää oireiden pahenemisen jatkumon, johon liittyy eri lapsilla eri aikaan kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana ilmeneviä poikkeamia.

Duodecim / Landa RJ, et al. "Social and Communication Development in Toddlers with Early and Later Diagnosis of Autism Spectrum Disorders," Archives of General Psychiatry (July 2007), Vol. 64, No. 7, pp. 853-64.
Lähetä kommentti