ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 20. huhtikuuta 2015

Lapsen kuntoutus korvataan vanhemmuuden arvioinnilla

"Kurja juttu, että edelleenkin asianmukainen tuki ja kuntoutus kielletään ja sijalle tarjotaan vanhemmuuden arvioimista, ikään kuin tuen etsiminen itsessään ei jo todistaisi sitä, että haluaa pitää lapsestaan hyvää huolta.
Näissä sosiaalitoimi toimii vanhan sananlaskun mukaan: "jos omistaa vasaran, kaikki näyttää nauloilta. Jos sosiaalityön (+koulukuraattorit +koulupsykologit+opettajat) koulutus ei anna valmiuksia muuhun kuin vian etsimiseen lapsista ja vanhemmista, mitäpä muuta he osaisivat tehdä.
Paljon auttaisi asiaa, jos kunnat velvoitettaisiin myöntämään erilaisiin oireyhtymiin (kuten myös vammaisuuteen) perehtyneiden kuntoutustahojen suosittelemat tuet ja kuntoutukset. Sosiaalitoimen hatustaan vetämä musta tuntuu -päätös kun ei perustu mihinkään.
Varmaankin sellaisiakin arviointitahoja, jotka osaavat toimia oikein, on. Jollei osu kohdalle, netistä löytyy kyllä vertaistukea ja keinoja asioiden oikaisuun."

"On olemassa "Intensiivistä hoitoa" tarjoavaa lastensuojelua. Esim HDL:n lastenkodissa. "Hoitoa" ovat mm "Arki" + "rauhoittumishuone". Omahoitajan kanssa myös käydään "terapialuonteisia keskusteluja". (Osaston vrk-hinta on useita satoja euroja per lapsi/nuori).
Terapialuonteinen keskustelu sisälsi erään lapsen mukaan osastolla vallitsevan byrokratian "avaamista" ko lapselle, eli lapsi (joka ei ollut saanutkaan vanhemman anomaa yksilöterapiaa vaan joka päätettiin sijoittaa asumaan "vakaaseen ympäristöön"), jota häiritsi meteli ja se, että hänen tavalliset henk.koht tarpeet ohitettiin, joutui kuulemaan ylempänä olevan "Aikuisen" nuhteluntapaisen kehotuksen ymmärtää että osastolla on myös muitakin kuin hän!
Tää lapsi siis JO osasi siviilissä ottaa muut huomioon, ja opettaja oli antanut todistuksessa palautetta lapsen kyvystä ottaa erityisen hyvin oppilastoverit huomioon.
Ko "Vakaassa ympäristössä" on lukitut ovet. Terapiaa ei saatu, vaikka huosta tehtiin terapian saamiseksi."

 Poimintoja keskustelusta


Lähetä kommentti