ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 14. maaliskuuta 2015

Aistiherkkyys - siunaus ja kirous

Aistiherkkää ihmistä stressaa ympäristön häiriöäänet, valaisimien vilkunta, elektronisten laitteiden vinkuna, kulkuneuvojen tärinä, saasteiden hajut, joihin muut ihmiset ovat tottuneet ja automaattisesti sulkevat ne pois aistimaailmastaan.

Autistinen ihminen ei välttämättä näe ja koe samaoja asioita, kuin ympäristön muut ihmiset, joten he eivät jaa samaa kokemusta muiden kanssa. Usein autistinen ihminen on kiinnostunut aivan samoistakin asioista, kun muut, mutta monet eivät osaa jakaa mielenkiinnon kohdettaan muiden kanssa.

Keskustelussa ja vuorovaikutuksessa ja keskusteluyritykset kariutuvat helposti kuin seinään, vaikka molemmat puhuisivat samasta asiasta, näkökulma saattaa olla niin erilainen. Autistinen ihmisnen on usein kiinnostunut yhsityiskohdista toinen saattaa olla suuripiirteisempi ja nähdä asiat kokonaisuuksina.

Myöskaan toisten autismikirjon ihmisten kanssa kommunikaatio ei aina suju, sillä jokainen autistinenkin ihminen on erilainen ja kiinnostuksen aiheet on niin monimuotoiset. Myös tapa miten kukin hahmottaa maailmaa voi olla hyvinkin erilainen.


Jim Sinclair Being Autistic Together
Frith, 1992; Maurice, 1994; Kaufman, 1995; Claiborne Park, 1968; Tustin, 1990
Lähetä kommentti