ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 29. joulukuuta 2014

Voitaisiko vanha skitsofrenia diagnoosi arvioida uudelleen

Joillekin henkilöille, joille on aiemmin diagnosoitu epätyypillinen skitsofrenia, saattaa paremmin sopia Aspergerin oireyhtymän diagnoosi. He saattaisivat hyötyä alkuperäsen diagnoosin uudelleenarvioinnista.

On olemassa myös Asperger-ihmisä, joille kehittyy skitsofrenian kiistattomat oireet. Asperger kuitenkin huomautti, että vain yhdelle hänen potilaastaan kehittyi selvät skitsofrenian oireet.

Toistaiseksi ei ole vielä tunnistettu Aspergerin oireyhtymän ja skitsofrenian todellista yhteisesiintyvyyttä, mutta tällä hetkellä tutkimuskirjallisuudessa ei ole minkiinlaisia todisteita
siitä, että skitsofrenia olisi yhtään sen yleisempää Asperger-henkilöillä kuin muussa väestössäkään.

On olemassa perheitä, joissa on Asperger-lapsi ja jollakin sukulaisella on diagnosoitu skitsofrenia. Joskus ei kuitenkaan voida olla varmoja, oliko sukulaisella todella skitsofrenia vai sellaisia Aspergerin oireyhtymin piirteitä, jotka muistuttavat joitakin skitsofrenian oireita. Edelleenkin Asperger-henkilöt, jotka joutuvat sellaisen psykiatrin luo, joka ei tunne Aspergerin oireyhtymää, saattavat aivan hyvin saada epätyypillisen skitsofrenian diagnoosin.

 Jos Asperger-henkilön perheellä on sukulainen, jolle on diagnosoitu skitsofrenia, he voivat miettiä, kuvaisivatko Aspergerin oireyhtymän piirteet henkilöä paremmin ja pitäsikö jonkun Asperger-asiantuntijan arvioida alkuperäinen diagnoosi uudelleen.
Kirjallisuutta
Attwood T. (2012) Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. Kehitysvammaliitto, Helsinki.
Gillberg C. (2000) Autismi ja autismin sukuiset häiriöt lapsilla, nuorilla ja aikuisilla. Hakapaino Oy, Helsinki.


Lähetä kommentti