ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 21. joulukuuta 2014

Autismikulttuurin tulkki ja valmentaja

Ammatillinen koulutus ja siihen yhdistetty neuropsykologinen valmennus on todettu tehokkaimmakaksi tavaksi kuntouttaa Autismikirjon henkilöt työelämään.

Opettaja toimii autismin kirjon opiskelijan opetuksessa kulttuurien välisenä tulkkina ja valmentajana. Hän valmentaa opiskelijaa kohtaamaan ympäristön odotuksia, vaatimuksia ja toimintatapoja ja tulkitsee autismin kirjon ihmisen viestintää ympäristön ymmärtämään muotoon.

Koska jokainen autistinen ihminen on yksilö omine tapoineen ja maneereineen, pitää opettajan ymmärtää erikseen jokaisen opiskelijan erityiset tarpeet ja hänelle ominaiset tavat viestiä henkilökohtaisen valmentajan tavoin. Voidakseen opettaa ja kuntouttaa  autismin kirjon opiskelijaa, valmentajan täytyy ymmärtää henkilön omaa kulttuuria, vahvuuksia ja vuorovaikutuksen puutteita.

Autismin kirjon häiriöt ovat luonteeltaan kehitysbiologisia ja neuropsykologisia, jotka sinänsä eivät ole parannettavissa. Kuntoutuksen päämääränä ei siten ole muuttaa henkilöä “normaaliksi” vaan kouluttaa ja valmentaa häntä tulemaan toimeen mahdollisimman hyvin ympäröivässä yhteiskunnassa, joka on mitoitettu ns. nurotyypillisille kansalaisille. Tavoitteen saavuttamiseksi pitää ottaa huomioon autismin kirjon ihmisten yksilölliset erot ja valmentaa häntä selviintymään valtakulttuurissa.
Lähetä kommentti