ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 2. marraskuuta 2014

AutismiN voimaa

Kuinka usein autismi nähdään onnettomuutena perheessä, mutta itseasiassa se antaa myös voimaa kohdata erilaisuutta elämän rikkautena. Autismin piirteet voidaankin hyödyntää voimavarana lapsen kasvatuksessa. Vahvuuksiin panostaminen heikkouksien sijasta on hyvän opetuksen salaisuus. Opetus onkin  havaittu jo varhain parhaaksi kuntoutusmuodoksi autismiin. 

Simon Baron-Cohenin mukaan autismin piirteet voivat toimia vahvuutena lapsen kasvatuksessa toisin kuin yleisesti luullaan:

1. Lapsi viihtyy paremmin esineitten, kuin ihmisten parissa
- Ei siis tarvitse huolestua, jos leikkii mielellään yksin
2. Lapsi viestii vähemmän kuin muut
- Ollaan tarkempia kun seurataan lapsen tarpeita
3. Lapset mieluummin seuraavat omia mielihalujaan ja uskomuksiaan
- Kannustetaan lasta hyvien asioitten osaamisesta
4. He eivät ole kiinnostuneet yhteisistä tekemisistä muiden lasten kanssa
- Annetaan lapselle ryhmässä tilaisuus tehdä myös itsenäisesti
5. Lapsella on vahvat mielenkiinnon kohteet
- Hyödynnetään mielenkiinnon kohteita vaikeitten asioitten oppimiseksi
6. Lapsi on tarkka yksityiskohtien havaitsemisessa
- Esimerkiksi marjassa ja sienimetsässä tästä on iloa koko perheelle
7. Lapsi huomaa asioita, joita muut eivät huomaa
- Kannattaa luottaa lapseen - miten hän kokee tilanteen
8. Lapsen käsitys olennaisesta poikkeaa muista
- Antaa uuden näkökulman ja näkemään asioita uudessa valossa
9. Häntä voi kiinnostaa kuviot, muodot, numerot, kirjaimet, listat, yms
- Lähtee oppimisessa mielellään yksityiskohdista ja toistosta
10. Lasta kiinnostaa pienet, kompleksit tai abstraktit systeemit
- Ymmärtää kokonaisuuksia, kun niistä tehdään systeemejä
11. Lapsi lajittelee ja ryhmittelee mielellään kiinnostuksensa kohteet
- Siivous ja järjesteleminen kiinnostaa toisin kuin muita lapsia
12. Lapsi pyrkii tilanteiden hallintaan ja välttää epävarmuutta
- Valvoo kotonakin, että kaikki noudattaa yhteisesti sovittuja sääntöjä

Mikään mainituista ominaisuuksista ei välttämättä ole vamma tai heikkous. Nämä voidaan käyttää hyödyksi niin lapsen kasvatuksessa opiskelussa kuin työelämässäkin.
Lähde:
Simon Baron-Cohen: Is Asperger’s syndrome/High-Functioning Autism necessarily a disability?
http://larry-arnold.net

Aiheesta lisää
Autismi voimavarana 

Vahvuudet käyttöön


Lähetä kommentti