ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 31. heinäkuuta 2014

Milloin voi yksilön vapauteen puuttua?

Häiriön sairastaminen sinänsä ei oikeuta tahdosta riippumattomaan hoitoon, saati edellytä sitä, vaan myös muiden lain kriteerien tulee täyttyä ennen kuin yksilön vapauteen voidaan puuttua. 

Mielenterveyslaissa määritetyt tilat, joiden vallitessa voidaan ryhtyä potilaan tahdosta riippumattoman psykiatriseen hoitoon, täyttävät paitsi peruskriteerin (millaiset sairaustilat) myös laissa määritetyt lisäkriteerit (hoidon tarve tai vahingollisuus itselle tai muille sekä muiden mielenterveyspalvelujen riittämättömyys tai soveltumattomuus käytettäväksi).
Lähde:
Riittakerttu Kaltiala-Heino: Miksi diagnoosi ei riitä arvioitaessa alaikäisen tahdosta riippumattoman hoidon tarpeellisuutta
Lähetä kommentti