ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 30. heinäkuuta 2014

Akuutti ja vakava mielenterveyden häiriöAkuutti vakava mielenterveyden häiriö alaikäisellä

Vakava mielenterveyden häiriö pitkittyneissä tilanteissa alaikäisellä*
  • Psykoosi etiologiasta riippumatta, psykoottiset läpilyönnit
  • Itsetuhoisuus: vakava itsemurhayritys / -yritykset; pakottavat itsemurhaimpulssit, vaikkei yritystä vielä olisi tapahtunut, jollei voida luottaa, ettei alaikäinen toimi impulssien mukaan; lapsilla tulee kiinnittää huomiota myös sellaiseen itsetuhoisuuteen, joka ilmenee toistuvana itsensä vaaraan saattamisena tilanteissa, joissa ikätason mukaisesti lapsen voisi jo edellyttää suojelevan itseään. Itsetuhoisuus voi liittyä useisiin eri häiriöluokkiin, ja alaikäisellä edellä kuvatun tasoista itsetuhoisuutta sinänsä on pidettävä vakavana mielenterveyden häiriönä
  • Vaikeat impulssikontrollin häiriöt, joihin liittyy kontrolloimaton väkivaltaisuus / vakava väkivallan uhka. Nämä liittyvät yleensä käytöshäiriöihin, mutta muitakin perustiloja voi olla
  • Anoreksia nervosa, jonka somaattiset komplikaatiot uhkaavat henkeä
  • Merkittävää akuuttia haittaa (kuten hengenvaaraa toistuvien intoksikaatioiden muodossa, seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutumista tai väkivaltaista impulssikontrollin pettämistä) aiheuttava päihdehäiriö, johon liittyy muu mielenterveyden häiriö
  • Ei-psykoottiset mielenterveyden häiriöt (kuten mielialahäiriöt, syömishäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt), jotka johtavat merkittävään toimintakyvyn alenemiseen ja kehityksen estymiseen; tämä ilmenee esimerkiksi taantumisena iänmukaisesta toimintatasosta suhteessa vanhempiin (ikätasoa merkittävästi vastaamaton riippuvuus kuten esimerkiksi kyvyttömyys olla erossa vanhemmista nuoruusikäisellä), suhteessa tovereihin (lapsi/ nuori ei kykene lainkaan muodostamaan ikätason mukaisia toverisuhteita tai hän eristäytyy kokonaan aikaisemmista toverisuhteistaan), suhteessa koulunkäyntiin (lapsi/ nuori ei kykene lainkaan käymään koulua, eristäytyy kotiin, mahdollisesti edellyttää vanhempien jatkuvaa läsnäoloa kyetäkseen olemaan edes kotonaan)
  • Päihderiippuvuuden diagnostiset kriteerit täyttävä päihdehäiriö
  • Käytöshäiriö, joka aiheuttaa merkittävää pitkäaikaista haittaa kuten huomattavaa toimintakyvyn laskua (koulunkäynnin estyminen) tai kehityksen vääristymistä (joka ilmenee esimerkiksi toverisuhteiden muuttumisena destruktiivisiksi tai ikätasoa vastaamattomiksi tai vanhempisuhteiden katkeamisena 1) ja johon liittyy muu tunnistettava mielenterveyden häiriö
  • Anoreksia nervosa, joka ei välittömästi uhkaa henkeä, mutta jossa potilaan paino on kroonistunut epäfysiologiselle tasolle ja vastaavasti psyykkisissä toiminnoissa voidaan havaita juuttuminen oirekäyttäytymiseen; somaattiset toiminnot ovat vääristyneet, eikä vapaaehtoisuuteen pohjautuvalla hoidolla ole saavutettu tuloksia
*) esimerkiksi varhaisnuori siirtyy liikkumaan vain aikuisten päihdeongelmaisten ryhmissä, ajautuu siellä seksuaalisesti huomattavasi vanhempaa ikätasoa vastaavaan käyttäytymiseen ja katkaisee välinsä vanhempiin niin, etteivät nämä lainkaan tiedä, missä nuori kulkee tai pysty nuorta rajoittamaan


Lähde:
Riittakerttu Kaltiala-Heino
Alaikäisten tahdosta riippumaton psykiatrinen hoitoLähetä kommentti