ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 13. heinäkuuta 2014

Insinöörien lapsilla esiintyy useimmin autistismia

Rahoitusalalla työskentelevien isien lapsilla on autismin kirjon kehityshäiriöitä vielä todennäköisemmin kuin teknillisellä alalla työskentelevien lapsilla. Mutta insinöörien lapsilla esiintyy vielä useammin autistismia.

 Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan lapsilla, joiden isällä on teknillisen alan ammatti, on todennäköisemmin autismin kirjoon kuuluva kehityshäiriö kuin muilla lapsilla. Science Daily kertoo näistä Teksasin yliopiston terveystieteiden keskuksen tuloksista.

Vanhemmat jaettiin niihin, joilla on vähemmän ihmisiin keskittyvä teknillinen työ ja niihin, jotka työskentelevät enemmän ihmisten parissa. Koneitten parissa työskentelevän isän lapsella on kaksi kertaa todennäköisemmin jokin autismin kirjoon liittyvä kehityshäiriö kuin ihmisiin keskittyvän työntekijän lapsella.

Rahoitusalalla työskentelevän isän lapsilla todennäköisyys oli nelinkertainen ja terveydenhoitoalalla kuusinkertainen. Äidin ammatilla ei havaittu olevan yhteyttä lapsen autismitodennäköisyyteen. Kuitenkin niillä lapsilla, joiden molemmat vanhemmat työskentelivät teknillisellä alalla, todettiin olevan korkeampi riski johonkin autismin vakavammista muodoista.


Taloussanomat 16.5.2014: Insinöörien lapset todennäköisemmin autistisia  

Vanhempain ikä riskitekijänä 
Lähetä kommentti