ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 14. heinäkuuta 2014

Arviointiseloste autismikirjon häiriöistä

Finohta, THL:n menetelmien ja käytäntöjen arviointiyksikkö on julkaissut terveydenhuollon päättäjille tarkoitetun arviointiselosteen autismikirjon häiriöistä: "Autismikirjon häiriöt: Diagnostiikka ja hoito. Hoidon organisointi. Potilaiden osallistuminen. Arviointiseloste 2/2014".

 Julkaisu perustuu ruotsalaisen SBU:n raporttiin, joka käsittelee autismikirjon häiriöiden diagnostiikkaa ja hoitoa. Arviointiselosteessa kerrotaan, miten autismin kirjon henkilö voi itse vaikuttaa omaan hoitoonsa. Se  sisältää suomeksi toimitetun lyhennelmän alkuperäisen raportin tiivistelmästä sekä aiheeseen liittyvää tietoa Suomesta.

Finohtan arviointiseloste autismikirjon häiriöistä ja  raportti [pdf]Alkuperäinen SBU:n raportti
Autismspektrumtillstånd, diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet [pdf] (SBU, 2013)

THL Ohtanen
Lähetä kommentti