ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 19. toukokuuta 2014

Aikuisuus ja autismin kirjo

Suurin osa autismin kirjon aikuisista selviää arjesta siinä kuin muutkin, mutta osa heistä tarvitsee tukea arjen hallinnan kanssa. 

Kaikilta ei onnistu oman elämänsä asioiden järjestely. Monet tarvitsevatkin tukea mm. itsenäiseen asumiseen ja asioimiseen viranomaisten kanssa.

Aiemmin autismin kirjon ihmiset laitostettiin, jos heidän ei uskottu tulevan itsenäisesti toimeen. Nykyään kaikki pyritään integroimaan yhteiskuntaan järjestämällä koulutusta itsenäiseen elämään, tuettua asumista, ammatillista koulutusta ja tuetuja työpaikkoja.

Aiemmin tuki oli  autismin kirjon ihmisten vanhempien ja heidän perustamien järjestöjen varassa. Autismin kirjon ihmiset ovat perustaneet myös omia järjestöjä, kuten Suomen Asperger Yhdistys. Autismin kirjon ihmisten tuettuja asumispalveluja varten on perustettu Suomen Autismisäätiö. Monet autisminkirjon ihmiset toimivat alunperin autismilasten vanhempien perustamissa paikallisissa paikallisissa autismiyhdistyksissä. Näiden kattojärjestönä toimii Auomen autismi-ja aspergerliitto.

Suurin osa autisminkirjon ihmisistä ei kuulu mihinkään alan järjestöön. Ehä eräänä syynä on autismin kirjon ihmisten halu eristäytyä. Internet kokoaa osan autisminkirjon ihmisistä omille keskustelupalstoille sosiaaliseen mediaan. Internet onkin ehkä tärkein autismin kirjon ihmisä yhdistävä tekijä autismin lisäksi, sillä sosiaalinen tapaaminen on monelle kovin raskasta.Lähetä kommentti