ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 28. huhtikuuta 2014

Isän lihavuus liittyy lapsen autismiin

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan autismin kirjon lapsen isän lihavuus on yleisempää kuin äidin.

Tutkimuksessa seurattiin 92,909 norjalaislasta. Heidän äideistään 22% ja isistä 43% oli ylipainoisia.

Tutkituista 419 lapsella todettiin autismin kirjon oireita. Näistä 162:lla oli  autismia ja 103:lla aspergeria sekä 154:lla tarkemmin määrittämätön laaja-alainen kehityshäiriö.

Pediatrics-verkkolehdessä julkaistussa tutkimuksessa äidin ylipainolla ei todettu olevan yhteyttä autismin kirjon oireisiin. Sen sijaan isän ylipainolla oli selvä yhteys autisminkirjon oireisiin.
Lähetä kommentti