ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 29. huhtikuuta 2014

Epätyypillisiä yhteyksiä avoissa

Autismin kirjon oireisiin näyttää liittyvän aivojen epätyypillisiä yhteyksiä, jotka vaikuttavat siihen, miten koetaan ja ymmärretään sosiaalista vuorovaikutusta.

Tutkijat käyttivät magneettikuvausta selvittääkseen sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä yhteyksiä aivoissa. He tutkivat mielen teoriaan liittyvää aivoaluetta sekä peilisolualuetta. Tutkimuksessa oli mukana 25 autismin kirjon 11-18 vuotiasta nuorta ja yhtä monta saman ikäistä neurotyypillisesti kehittynyttä nuorta.

Mielenteorian aivoalueeseen autismin kirjon nuorilla oli enemmän tai vähemmän yhteyksiä, kuin neurotyypillisillä nuorilla. Autismin kirjon nuorilla oli enemmän yhteyksiä mielen teorian ja ja peilisolualueen välillä, kuin neurotyypillisillä nuorilla. Tämä antaa olettaa, että tutkittujen aivoalueiden välisillä yhteyksillä on vaikutusta soiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuuteen.

Aivoalueiden yhteydet saattavat heijastaa kypsymätöntä tai häiriintynyttä kehitysprosessia kahden sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvän aivoalueen välillä.

Psychology & Sociology

Lähetä kommentti