ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 22. marraskuuta 2016

Suhareva, 1925/1926: Lapsuuden skitsoidi persoonallisuushäiriö

Autistinen asenne: taipumusta yksinäisyyteen ja välttelee muiden ihmisten ja ikäistensä seuraa varhaisesta lapsuudesta lähtien
• impulsiivinen, outo käytös
• pelleily, soinnuttelu
• Jotkut puhuivat loputtomasti tai kysymällä järjettömiä kysymyksiä heidän läheisiltään
• tunne-elämän ei näy ulospäin
• tuntuvat oudoilta
• taipumusta abstraktioon ja skeemoitteluun –  käsitteiden konkreettisuus ei paranna, vaan vaikeuttaa ajatusprosesseja
• puutteita kasvojen ilmaisussa  ja eleissä
• manierismit ja erikoiset asennot
• omituisuuksia ja puutteita puheäänen säätelyssä
• Tarpeettomat liikkeet ja lihasten jännitys
• Nenän, käheä tai kimeä vinkuvaa ääntä tai puuttuu modulaatio
• Välttelevät ikäisiään, yhteisöllisiä pelejä ja kiinnostunut fantasiatarinoista ja saduista
• vaikea sopeutua muiden lasten joukkoon
• ikäistensä pilkkaamia ja on alhainen asema ryhmässä
Taipumusta automatiikkaan: Vaikea keskeyttää  tehtävissä, jotka on aloitettu. Psyykkinen joustamattomuus; vaikeuksia sopeutua uusiin asioihin ja  tilanteisiin
• tic-tyyppistä käyttäytymistä
• irvistelyjä
• stereotyyppisiä uudissanoja
• jatkuvaa kyselyä; stereotyyppistä puhetta
• nopeaa tai rajattua puhetta
• taipumus pakko-oireiseen käyttäytymiseen
• uudet asiat vaatii pitkää valmistelua ja vaikeus keskeyttää
• pikkutarkka, seuraa periaatteita
• tunnepurkauksia
• jos keskeyttää puheen, kiihtyy ja alkaa tarinan uudestaan
• asettaa omat kiinnostuksen kohteet muiden edelle
• erityiset mielenkiinnon näkyvät toiminnassa toistuvina pinttyneinä aiheina ja teemoina
• taipumus rationalisointiin ja absurdiin märehdintään
• musikaalinen lahjakkuus ja hyvä sävelkorva
• meluherkkyys, hakee hiljaisuutta
• hajuherkkyys
Alkaa varhaislapsuudessa
Vaikeus osallistua koulutuntihin johtuen oudosta  käyttäytymistä

Älykkys normaali tai normaalia korkeampiLähteet

Manouilenko I & Bejerot S (2015). Sukhareva - Ennen Aspergerin ja Kanner. Nordic Journal of Psychiatry, 1-4 PMID: 25826582


Ei kommentteja: