ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 26. lokakuuta 2016

Vammaisten puolesta


Suomessa on perustettu ensimmäiset vammaisten puolesta toimivat järjestöt 1800-luvun 
lopulla. 

Vammaisuuteen alettiin kiinnittää  selvästi aikaisempaa enemmän 
huomiota lainsäädännössä ja myös tilastojen avulla  pyrittiin saamaan kokonaiskuva 
vammaisuuden esiintymisestä väestön keskuudessa. Länsimaisen 
yhteiskunnan sosiaalinen järjestys, rakenne ja myös vammaisten ihmisten sosiaalinen 
asema muuttuivat jyrkästi 1800-luvulla.


Lähteet:

Pulma Panu & Turpeinen, Oiva (1987). Suomen lastensuojelun historia. Kouvolan 
kirjapaino, Kouvola.

Susanna Leppänen (2010) Kehitysvammainen lapsi lastensuojelussa. Jyväslylän yliopisto.

Vehmas Simo (2005). Vammaisuus, johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Tammerpaino, Tampere. 


Lähetä kommentti