ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 1. elokuuta 2016

Tyttöjen asperger jää usein diagnosoimatta

Tutkijat ovat huomanneet vinoutuman autismin diagnosoinnissa sukupuolten suhteen. Sosiaaliset odotukset ja henkilökohtaiset tekijät, voivat naisilla peittää tai vaientaa autismikirjon oireita toisin kuin pojilla tai miehillä.

Sukupuolten väliset biologiset kehitystekijät voivat estää näkemästä autismin oireita tytöillä. Tutkimus on myös paljastanut, että erilaiset sosiaaliset odotukset, joita pojille ja tytöille asetetaan vaikuttaa siihen miten häiriö on diagnosoitu.

Francesca Happen tutkimuksessa Lontoon Kingin Collegessa (2012) verrattiin autismikirjon piirteiden esiintymistä ja annettuja diagnooseja.  Tutkimuksessa oli yli mukana 15.000 kaksosta. Verrattaessa poikien ja tyttöjen diagnosointia todettiin, että tytöillä piti olla huomattavasi vakavammat oireet, kuin pojilla saadakseen autismikirjon diagnoosin. Tämä viittaa siihen, että varsinkin autismikirjon lievemmässä päässä, jossa diagnoosi olisi Asperger,  samanlaisilla oireilla diagnoosin saavat pojat ja tytöt jäävät diagnosoimatta.


Francesca Happe presents ‘fractionated triad’ model

Ei kommentteja: