ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 2. heinäkuuta 2016

Kuntoutus

Jotta Aspergerin oireyhtymä tunnistettaisiin tytöillä nykyistä paremmin, tulee ottaa huomioon, että oirekuva saattaa olla erilainen kuin pojilla. 

Oikean diagnoosin tekeminen on tärkeää, koska sen jälkeen voidaan suunnitella henkilölle hänen tarpeidensa mukaiset tukitoimet. Niihin voi kuulua esimerkiksi sosiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoittamista, toiminta-, puhe- ja fysioterapiaa tai psykiatristen liitännäisoireiden lääkehoitoa.

Tytöillä on usein tuen tarvetta jo varhain, mutta sitä ei tunnisteta samalla tavalla kuin pojilla. Riittävän varhainen tuki voi olla ratkaisevan tärkeää muun muassa masennuksen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Aikuisiällä työnantajat saattavat kohdistaa heihin sosiaalisuuden vaatimuksia, mikä vaikeuttaa työpaikan säilyttämistä (Howlin ym. 2004). Parisuhde ja äitiys asettavat omat haasteensa, minkä huomioiminen on tärkeää (Willey 1999). Kliinisessä työssä on hyvä pitää mielessä kehityksellisen häiriön mahdollisuus, vaikka huomio olisi kiinnittynyt johonkin ilmeisempään psyykkiseen oireistoon.
Lähde:

Petra Waris, Tuula Kulomäki ja Pekka Tani. Aspergerin oireyhtymä tytöillä ja naisilla Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2011;127(15):1571-7
Howlin P, Goode S, Hutton J, Rutter M. Adult outcome for children with autism. J Child Psychol Psychiatry 2004;45 Suppl 2:212 - 29.


Willey LH. Pretending to be normal. Living with Asperger's syndrome. 1. painos. Lontoo: Jessica Kingsley Publishers 1999.

Ei kommentteja: