ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 30. heinäkuuta 2016

Asperger-naiset eivät tule kuulluksi

Aila Vallikarin pro gradun mukaan Asperger-naiset kokevat, ettei heitä kuunnella eikä uskota. Suomessa tilanne on edelleen haastava.  Osa Vallikarin haastattelemista oli saanut vääriä diagnooseja ja lääkityksiä sekä vääränlaisia terapioita. 

Asiantuntevia lääkäreitä ei ainakaan julkisella puolella ole tarpeeksi, eikä testistökään ajan tasalla, etenkään aikuisia naispuolisia potilaita ajatellen.

Eräs facebookin Asperger-ryhmän keskustelijoista raportoi lääkärin evänneen diagnoosin sillä perusteella, ettei hänen (potilaan) pukeutuminen ollut tarpeeksi omituista, ja että hän oli ollut parisuhteessa, mihin Asperger-ihminen ei lääkärin mielestä voinut kyetä (!).


Vallikari Aila (2011) Miten tulla kuulluksi ja ymmärreteyksi. Tampereen yliopisto
Lähetä kommentti