ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 18. huhtikuuta 2016

YK:n Lapsen oikeuksien komitea huolissaan Suomen tilanteesta

Sosiaalityöntekijät sanovat, että he eivät tiedä, milloin saan lapset takaisin ja että minun pitää tehdä yhteistyötä järjestelmän kanssa.

– Lucia, Ecuador

Viime vuoden joulukuussa julkaistun THL:n raportin mukaan Suomessa oli vuonna 2014 lähes 18 000 lasta sijoitettuna sijaishuoltoon. Avohuollon asiakkaina oli heidän lisäkseen vielä 90 000 lasta. Kansalaiset olivat vuonna 2014 tehneet yli 63 000 lastensuojeluilmoitusta viranomaisille.

Useat järjestöt, kuten YK:n Lapsen oikeuksien komitea ja YK:n ihmisoikeuskomitea, ovat ilmaisseet huolensa siitä, että sijoitukseen ohjataan niin paljon lapsia.

YK:n lapsen oikeuksien komitea käsitteli neljännessä määräaikaisraportissaan sitä, miten Suomi toteuttaa Lapsen oikeuksien sopimusta, ja otti esille erityisesti sijaishuoltoon sijoitettujen lasten määrän:

"…komitea ilmaisee huolensa siitä, että lasten laitossijoitusten, myös perättäisten sijoitusten, määrä kasvaa, ja siitä, että perhehoitoon sijoitusten määrä on riittämätön, ja siitä, että Suomessa ei ole valtakunnallisia standardeja, jotka määräävät sijaishuoltopaikkojen, hoidon suunnittelun ja sijoituspäätösten säännöllisen arvioinnin kriteerit, ja siitä, että sijaishuoltopaikkojen valvonta on riittämätöntä."

Nämä kommentit annettiin tiedoksi vuonna 2011, ja YK:n lapsen oikeuksien komitea arvioi tilannetta seuraavan kerran vuoden 2017 heinäkuuhun mennessä.

Jopa Suomen eduskunnan oikeusasiamies on korostanut järjestelmästä löytyviä puutteita.

Vuoden 2014 toimintakertomuksessaan, joka käsittelee Suomen demokratian ja ihmisoikeuksien tilaa, eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen ilmaisi huolensa järjestelmästä. Hän puuttui sosiaalityöntekijöiden riittämättömään koulutukseen ja sijaishoidon riittämättömään valvontaan eli siihen, että valvonnan ja tarkastusten resurssit ovat vähäiset.YLE 25.3.2016 Suomalainen lastensuojelu: lasten suojelemista vai voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa?

Ihmisoikeuksien tarkastus: koulutus ja valvonta riittämätöntä
Lähetä kommentti