ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 17. huhtikuuta 2016

Voittoa perheen hädällä

Siitä on nyt kolme vuotta, ja näen lapsia yhä harvemmin. Tämä on samanlainen systeemi kuin Yhdysvalloissa toimiva voittoa tavoitteleva järjestelmä, jossa lapsista saa käteistä.

– Claude, Yhdysvallat

Kuuden suurimman kaupungin sijaishuollon kustannukset yli 260 miljoonaa vuonna 2014

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelupalvelujen kustannukset olivat yhteen laskettuna noin 330 miljoonaa euroa vuonna 2014. Helsinki käytti niihin eniten rahaa, lähes 126 miljoonaa.

Kuusi suurinta kaupunkia käytti yhteensä yli 262 miljoonaa euroa lasten sijoituksiin vuonna 2014. Summa vastaa 79,4 prosentin osuutta koko lastensuojelun kustannuksista.

Helsinki käytti lasten laitos- tai perhehoitoon hiukan yli 100 miljoonaa euroa, Espoo lähes 38 miljoonaa, Vantaa 39 miljoonaa, Turku 37 miljoonaa, Tampere 27 miljoonaa ja Oulu 21 miljoonaa. Kaikki nämä kaupungit käyttivät reilusti yli puolet eli 60–77 prosenttia summasta laitoshoitoon paitsi Oulu, missä sen osuus oli 35,8 prosenttia.

Sijoitusten kustannukset
  • Helsinki    100 630 286 euroa
  • Vantaa    38 761 057 euroa
  • Espoo    37 837 362 euroa
  • Turku    36 850 657 euroa
  • Tampere    27 218 908 euroa
  • Oulu    20 710 720 euroa

Vuonna 2014 lapsen sijoitusjakso maksoi näissä kunnissa keskimäärin 51 174 euroa. Turku maksoi eniten lasta kohti eli 59 533 euroa ja Oulu vähiten eli 32 822 euroa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n erään eri raportin tiedoista paljastui myös, että vuonna 2014 Suomessa oli 89 lastensuojelulaitosta, joita ylläpitää valtio, kunta tai kuntayhtymä. Yksityisten hoitolaitosten ja ammatillisten perhekotien lukumäärä oli yhteensä 615. Sijaisperheitä ja toimeksiantoon perustuvaa perhehoitoa tarjoavia perheitä oli 4 290.


Raportissa todettiin: "Sijoitusten kustannukset ovat suurin menoerä lastensuojelun kokonaiskustannuksista."
Tiedän, että en ole ainoa uhri. Olen päättänyt puhua suuni puhtaaksi ja vastustaa epäoikeudenmukaista toimintaa, vaikka siitä saattaa seurata lisää kiusaamista.
– Stephen, Iso-Britannia

YLE 25.3.2016 Suomalainen lastensuojelu: lasten suojelemista vai voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa?
Lähetä kommentti