ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 7. helmikuuta 2016

Miten kirjallisuus vaikuttaa maailmankuvaamme?

Avartaako kirjallisuus maailmankuvaamme vai tekeekä se meistä entistä nurkkakuntaisempia?

Tytöt maahanmuuttajamyönteisempiä kuin pojat
Aerilan väitöstutkimuksessa kahdeksasluokkalaiset kirjoittivat ennakointikertomuksia tutkimuksen aineistona olevien nuortenromaanien pohjalta. Näyttää siltä, että ne oppilaat, joilla on kokemuksia maahanmuuttajista suhtautuvat monikulttuurisuuteen myönteisimmin. Lisäksi tytöt olivat jossain määrin myönteisempiä maahanmuuttajia kohtaan kuin pojat.

Kielteisten poikien maailma mielivaltainen ja väkivaltainen
Kielteisimmin maahanmuuttajiin suhtautuvien poikien kielteinen maailmankuva herätti tutkijan huomion. Näiden poikien ennakointikertomuksissa maailma näyttäytyy mielivaltaisena ja väkivaltaisena.

Kielteinen maailmankuva ja mielivaltaisuus saattavat osaltaan liittyvä vähäiseen lukemiseen ja siihen liittyvään kertomuksen rakenteen huonoon tuntemukseen. Paljon lukevien maailmankuva on huomattavasti positiivisempi, heidän tarinoissaan ongelmat ratkeavat ja niissä on onnellinen loppu. Jää nähtäväksi, kertooko huono kertomuksen rakenteen hallinta myös huonosta elämänhallinnasta.Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suomeen - Ennakointikertomukset ja nuortenromaanit kirjallisuus- ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineinä. Juli Aerila. Turun yliopisto.

Ei kommentteja: