ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 15. marraskuuta 2015

Kuinka autismin kirjon ongelmista voi selviytyä

Erityisopetuksen, työvalmennuksen ja toiminnanohjauksen ammattilaiset sekä kuntoutuksen tarjoajat kohtaavat työssään Asperger-lapsia ja -aikuisia, kun vuorovaikutusongelmat ovat näkyviä ja vaikeasti hoidettavia. 

Kuntoutumisen hitaus johtaa monasti hyvinkin pessimistiseen käsitykseen autismikirjon ihmisten kehitysmahdollisuuksista. Autismi on kuitenkin kehityshäiriö, mikä merkitsee, että ihmisen vuorovaikutustaidot kehittyvät usein hitaasti ja epätasaisesti.

Kukin Asperger-henkilö on yksilö ja ominaisuuksiltaan erilainen. Kun lapsuuden ja nuoruuden akuutit ongelmat on ratkaistu, autismi ikään kuin lakastuu piiloon. Se ei kuitenkaan merkitse, että ongelmat olisivat ohi. Ne vain muuttavat muotojaan, jotka eivät useinkaan näy päällepäin.

Kliininen psykologi Tony Attwood kertoo kirjassaan Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen, kuinka autismin kirjon ongelmista voi selviytyä. Hän kertoo kokemuksistaan autismin kirjon ihmisten kuntoutuksessa, kun nämä etsivät omaa identiteettiään, parempaa suhdetta kumppaninsa ja lastensa kanssa tai menestystä opiskelussa ja työssä.Kirjallisuutta:

Attwood, T (2012): Aspergerin oireyhtymä lapsuudesta aikuisuuteen. Suom. Mira Karppelin
Feinstein, A (2010): A History of Autism: Conversations with the Pioneers
Grandin, T (2006): Thinking in Pictures. My Life with Autism
Sunzi (2005): Sodankäynnin taito. Suom. Matti Nojonen

Lähetä kommentti