ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 25. marraskuuta 2015

Autistien oikeuksien liike

Autistien oikeuksien liikkeen päämääränä on neurologisen monimuotoisuuden eli neuro­diversiteetin tunnustaminen, autismin kirjoon kuuluvien yhteiskunnallisen aseman parantaminen sekä omaehtoisesti toimivan autismikulttuurin luominen.
Poikkeavuuden leiman sijasta pyritään kiinnittämään huomiota siihen, että autismi voi olla vahvuus. He pyrkivät tuomaan esille omat kykynsä osana positiivista identiteettiään.
Empowerment toiminnalla pyritään löytämään voimavaroja selviytymiselle ilman ulkopuolista ohjausta. Tarkoituksena on oppia auttamaan itse itseään ja hallitsemaan omaa elämäänsä mahdollisimman pitkälle, jotta autismikirjon ihmiset eivät jokapäiväisessä elämässään olisi "vajaavaltaisen" asemassa suhteessa yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin.
Tavoitteena on luoda ihmisten välille sellaisia keskinäisen avun ja tiedostamisen verkostoja, joissa autismikirjon ihmisten oma tietämys tilanteestaan tulisi mahdollisimman tehokkaasti hyödynnetyksi. Tavoitteen toteuttamiseksi tullaan kehittämään jo olemassa olevia vertaistukiryhmiä välittäen eri ryhmien kokemuksia ja käytäntöjä ryhmien välillä. Lisäksi tullaan edesauttamaan uusien vertaisryhmien syntymistä eri puolilla maata muun muassa kouluttamalla niille vetäjiä autismikirjon ihmisten piiristä.


Lähetä kommentti