ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

tiistai 21. heinäkuuta 2015

Tuleva ICD-11 ja Autismikirjon häiriö

Vuonna 2017 tulevassa Maailman terveysjärjestön WHO:n uudessa ICD-11 tautiluokituksessa Aspergerin oireyhtymä sisältyy ilman omaa diagnoosiluokitusta uuteen diagnoosiin joka on Autismikirjon häiriö.

Autismikirjon häiriölle on ominaista vastavuoroisen sosiaalisen vuorovaikutuksen ja viestinnän vaikeus, rajoittunut toistuva stereotyyppinen käytös, erityisiä mielenkiinnon kohteita sekä kehitykseen vaikuttavaa aistiherkkyyttä joka voi vaihdella voimakkuudeltaan kestoltaan ja toistuvuudeltaan.

Mainituilla vaikeuksilla on pysyvä vaikutus henkilön toimintakykyyn, vaikka se voi vaihdella eri asteisena riippuen sosiaalisesta, koulutuksellisesta tai muusta toimintaympäristöstä. Usein kehityshäiriö näkyy jo varhaislapsuudessa vaikka ongelmat saattaa ilmetä vasta myöhemmin. Vaikka oireet esiintyvät jo varhaislapasuudessa, aina ne eivät tule täysin esiin ennen kuin ympäristön vaatimukset ylittää yksilön toimintakyvyn.

Autismikirjon häiriö sisältää aiemmat ICD-10 : F84.0-luokitukset, joita ovat mm.:
  • Kannerin oireyhtymä
  • Autistisen häiriö
  • Varhaislapsuuden autismi
  • Varhaislapsuuden psykoosi
  • Aspergerin oireyhtymä
  • Laaja-alainen kehityshäiriö

Autismikirjon yläluokka on Neurologiset kehityshäiriöt. ICD-11 korvaa aiemman ICD-10 : F84.0-luokituksen

ICD-11 Beta Draft (Joint Linearization for Mortality and Morbidity Statistics)
Lähetä kommentti