ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 6. huhtikuuta 2015

Liikennepäästöt ja ilmansaasteet vaikuttavat autismiriskiin

Autoliikenteen päästöt ja ilmansaasteet saattavat osaltaan vaikuttaa lapsen autismiriskiin, tuore yhdysvaltalaistutkimus vihjaa. Autistisia lapsia syntyy hieman enemmän alueilla, joissa päästöjä on runsaasti.

Kun tutkijat vertasivat lapsia asuinalueiden perusteella, he havaitsivat autististen lasten asuneen ensimmäisen elinvuotensa todennäköisemmin alueilla, joiden ilmassa oli mittausten perusteella runsaammin liikenteeseen liittyviä ilmansaasteita. Myös raskausajan ilmansaastealtistus liittyi autismin riskiin.

Tarkemmat analyysit liittivät yhteyden hengitysilman PM2,5-pienhiukkasiin ja suurempiin PM10-hiukkaspäästöihin sekä typpidioksidiin, joka kaupungeissa on peräisin autojen pakokaasuista.

Tulokset eivät riitä osoittamaan, että vain ilmansaasteet selittävät yhteyden, mutta ympäristön myrkkyjen ja muiden ympäristötekijöiden on aiemminkin epäilty vaikuttavan autismin kehittymiseen. Havainnot on silti varmistettava lisätutkimuksissa.Duodecim / JAMA Psychiatry 2013
Lähetä kommentti