ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 2. helmikuuta 2015

Erityinen polku tulevaisuuteen

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön hanke Erityinen polku tulevaisuuteen kartoittaa niiden henkilöiden koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä.

Tutkimuksen kohderyhmä
Laadullisen aineistonkeruun kohderyhmänä ovat noin 20-30-vuotiaat nuoret aikuiset, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä ja jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa tai joilla on jonkinlaisia kokemuksia työelämästä ja/tai kouluttautumisesta.
Hankkeessa ollaan kiinnostuneita muun muassa seuraavista kysymyksistä:
  1. Millä tavoin ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä on mahdollisesti vaikuttanut koulutus- ja uravalintojen muotoutumiseen?
  1. Millaisia kokemuksia henkilöillä, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, on oman koulutus- ja urapolkunsa mielekkyydestä?
  1. Millaiset tukitoimet ovat mahdollisesti edesauttaneet mielekkään koulutuspolun löytymisessä?
Hankkeen tavoitteet
  • Antaa ääni henkilöille, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, ja tarjota mahdollisuus heidän omaelämänkerrallisten tarinoidensa kuulemiselle.
  • Tuottaa uutta ja ajantasaista laadullista tutkimustietoa koulutus- ja urapoluista niiden henkilöiden näkökulmasta, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, sekä edellä mainittujen diagnoosien mahdollisesta vaikutuksesta näiden koulutus- ja urapolkujen muotoutumiseen. Tätä uutta tietoa voidaan hyödyntää edunvalvonnassa, opintojen ohjauksessa sekä koulutussuunnittelussa.
  • Tuottaa omaelämänkerrallisia esimerkkejä sisältävää materiaalia erilaisista koulutus- ja urapoluista. Tavoitteena on tarjota esikuvia ja vertaistukea valintojaan pohtiville nuorille, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä.
  • Tarjota monimuotoinen näkökulma koulutus- ja urapolkujen yksilöllisyyteen niiden ihmisten kokemana, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä.Lisätietoja hankkeesta:
elina.lavikainen at otus.fi
050 365 8944
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/
https://www.facebook.com/erityiseturatarinat
Lähetä kommentti