ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

sunnuntai 25. tammikuuta 2015

Autismin oireet voidaan voittaa

Autismin syyt ovat geeniperimässä ja ympäristötekijöissä.

Autismin biologinen tausta on monisyinen ja satojen eri geenien virhe voi johtaa ilmiasultaan vaihtelevaan, mutta tunnistettavaan oireyhtymään. Autismi on kehityshäiriö, jota ei pystytä parantamaan. 

Koulutuksella ja kuntoutuksella voidaan ihmistä aina auttaa, niin että lapsuudessa ja nuoruudessa havaitut oireet voi aikuisena hävitä, tai niiden kanssa opitaan tulemaan toimeen. Toimintakykyä voidaan parantaa ja elämänlaatua kohentaa kuntoutuksella.

Aivojen kehitys on jatkuvasti etenevä ja dynaaminen tapahtuma, kuntoutus pitäisikin aloittaa mahdollisimman aikaisin. Tärkeää on myös vanhempien ja koko perheen osallistuminen lapsen ja nuoren kuntoutukseen ja koulutukseen.

Juha Kere professori, Karolinska Institutet Tukholma, Folkhälsanin tutkimuslaitos ja Helsingin yliopisto, molekyylineurologian ohjelma

Kirjallisuutta

Darki F, Peyrard-Janvid M, Matsson H, Kere J, Klingberg T. Three dyslexia susceptibility genes, DYX1C1, DCDC2, and KIAA0319, affect temporo-parietal white matter structure. Biol Psychiatry 2012;72:671–6.

Lääkärilehti 8/13.
Lähetä kommentti