ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

torstai 17. joulukuuta 1992

Miten autistinen oireyhtymä todetaan

Autistinen oireyhtymä diagnosoidaan tarkkailemalla ja arvioimalla käyttätymistä. On olemassa kansainvälisesti sovittuja määritemiä autismista, jotka perustuvat poikkeavuuksiin vuorovaikutuksessa, kommunikaatiossa ja toiminnassa.

On tärkeää, että autistincn oireyhtymä diagnosoidaan mahdollisimman aikaisin, jotta kun tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä lapsen kehityksen varhaisvaiheessa. Jotta tähän päästäisiin, on tieto autistisen oirevhtymän käyttäytymiskuvasta eri ikäkausina oltava esim. paikoissa, joissa seurataan lastcn kehitystä tai hoidetaan ja opetetaan heitä, kuten teryeyskeskuksissa, neuvoloissa. päiväkodeissa ja kouluissa.

Vanhempien huoliin lapsensa käyttäytymisestä ja kehityksestä on aina suhtatauduttava vakavasti. Huolestuttavan asian tutkiminen vaikka turhaankin on parempi vaihtoehto kuin odottaminen perustelemalla, että "lapset kehittyvät niin yksilöllistä vauhtia".

Mm. Ruotsista on runsaasti kokemusta siitä, että autistisen oireyhtymin diagnosointi on ollut vanhem-
mille vapautumista nimettömästä mystisestä huolesta, jota he ovat saattaneet tuntea pitkään. Nimen antaminen ei tietcnkään poista huolta lapsen puolesta tai hänen vammaisuuttaan, mutta ongelman määrittelyn jälkeen on mahdollista ruveta suunnittelemaan keinoja sen vaikutusten vahentämiseksi.
Kulomäki T. (1992) Mitä on autismi. Sosiaali- ja terveyshallitus, Helsinki
Moilanen I., Mattila M-L., Lokusa S. ja Kielinen M. (2012) Autismikirjon häiriöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim 2012;128(14):1453-62
Gillberg C. (1989) Autism och andta barnpsykoser. Natur och Kultur, Stockholm
Gillberg C. & Hellegren I. (1990) Barn och ungdom psykiatri. Natur och Kultur, Stockholm
Wing L. (1981) Asperger's syndrome: a clinical account. Psychological Medicine11Wing L. (1992) Manifestations of social problems in high-functioning autistic people. In E. Schopler and G.B.Mesibov (toim.) High-Functioning People with Autism. Plenum, New York

Tähän mennessä tapahtunut

Ei kommentteja: