ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

keskiviikko 3. joulukuuta 2014

Mielen teorialle tukea autismitutkimuksessa

Autistisille häiriöille tyypillistä on vaikeus ymmärtää toisen ajattelua. Mielen teoria (theory of mind) on kehityspsykologian käsite, jolla kuvataan kykyä ymmärtää, että muillakin ihmisillä on oma tietoisuus, omat ajatukset ja omat tunteet.

Asiaa on tutkittu antamalla lapsille ns. Sally-Anne-tehtävä: koehenkilön tulee päätellä, miten Sally reagoi palattuaan huoneeseen Annen siirreltyä lelua hänen poissaollessaan.

Aspergerin oireyhtymän osalta on esitetty, että kyseiset potilaat pystyvät osin oppimaan, miten muut ajattelevat ja tuntevat.

Kielellisen Sally-Anne-tehtävän ratkaisemisessa Asperger- ja verrokkiryhmien välillä ei ollut eroa. Ei-kielellisessä koetilanteessa, jossa tehtävää seurattiin filmiltä ja koehenkilöiden silmänliikkeitä seurattiin kameralla, erot olivat merkitseviä. Asperger-potilaat suuntasivat katseensa laatikkoon, jossa lelu oli, kun taas verrokit ennakoivat, mistä näyttelijä etsii lelua.

Tutkijat päättelivät, että Asperger-potilailla tapahtuu ajan myötä sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvää kompensatorista oppimista mutta spontaani mentalisaatiokyky poikkeaa pysyvästi.

http://www.kognitiivinenpsykoterapia.fi/verkkolehti/2010/teija.pdf
http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98503.pdf
Senju ym. Science 2009:325;883
Lähetä kommentti