ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

lauantai 8. marraskuuta 2014

Isän korkea ikä korreloi lapsen erityisopetuksen tarpeeseen

Väestöpohjaisessa tutkimuksessa isän korkea ikä korreloi lapsen lisääntyvään tarpeeseen saada laaja-alaisesti tukevaa erityisopetusta. Nämä lapset asettuivat jo varhain omalle kehitykselliselle uralleen.

Autismikirjon häiriöiden mekanismina näyttää olevan hermoverkkojen kehityksen poikkeavuus. Genominlaajuisissa assosiaatiotutkimuksissa on löytynyt hermoverkkojen rakentumiseen, haaroittumiseen ja viestin siirtoon liittyviä geenejä; erityisesti aivolohkojen väliset yhteydet näyttävät kärsineen.

Geenien ilmentymisen erot otsalohkon ja ohimolohkon välillä ovat vaimentuneet, ja tämä johtaa aivojen puutteelliseen alueelliseen eriytymiseen. Laajassa väestöpohjaisessa kaksostutkimuksessa yhteinen ympäristö näytti selittävän autismikirjon häiriöiden oireita perimää enemmän.

Hyvän vanhemmuuden merkitys on osoitettu. Lapsen suotuisaan kognitiiviseen kehitykseen korreloivat muun muassa vanhempien kiinnostus lapsen puheeseen ja leikkeihin sekä kirjojen lukeminen lapsen kanssa.

Monet neuropsykiatrisiin häiriöihin liitetyt välittäjäainegeenit ovat itse asiassa paremminkin muovautuvuusgeenejä kuin riskigeenejä siinä mielessä, että suotuisissa olosuhteissa ne tuovat kantajalleen vahvuuksia ja epäsuotuisissa neuropsykiatrisen häiriön.Lähetä kommentti