ASSIUUTISIA

NYT LUETAAN...

maanantai 22. syyskuuta 2014

Vuorovaikutustaidot

Avoin ja monipuolinen vuorovaikutus vaatii luottamuksen lisäksi hyviä vuorovaikutustaitoja. 

Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat:

* selittäminen
* kuunteleminen
* kysyminen
* oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
* rakentava palaute
* loukkauksien välttäminen
* kehittämisehdotukset
* konkreettinen ehdotus toiminnan edistämiseksi
* oman mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen
* yhteenvedon ja johtopäätösten tekeminen keskustelusta
* toisten kannustaminen ja tukeminen

Lähteet:
Keltikangas-järvinen, Liisa (2010), Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. helsinki: WSOY

Sahlberg, P. & Leppilampi, A. (1994). Yksinään vai yhteisvoimin? Yhdessä oppimisen mahdollisuuksia etsimässä. Helsinki: Yliopistopaino. 
Lähetä kommentti